Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Gai16Tuoi
120
991,113,008 gold
2
HoaPhuongDo
106
772,113,045 gold
3
Tai11Tuoi
120
395,276,409 gold
4
_No________1
120
235,673,452 gold
5
Rong_MS
111
228,576,745 gold
6
RongDame
111
227,481,341 gold
7
RongBar
111
227,027,724 gold
8
RongCB
111
221,008,498 gold
9
TieuManhNe
120
206,586,020 gold
10
Trumr
90
139,505,577 gold